ข่าวกิจกรรม

โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์สวนกล้วยเทิดพระเกียรติฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มห …

โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์สวนกล้วยเทิดพระเกียรติฯ Read More »

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก …

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read More »

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก …

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read More »

กิจกรรมวิชาการโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิ …

กิจกรรมวิชาการโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ Read More »