วิสัยทัศน์ อุทยานพฤกษศาสตร์

"เป็นอุทยานพฤกษศาสตร์ชั้นเลิศ ด้านการเรียนรู้ วิจัย และนันทนาการ ของภาคใต้"

Facebook Comments Box