ติดต่อสอบถาม

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
: โทร 66 7567 3000 ต่อ 4111-4
: Fax 66 7567 3000 ต่อ 4111
: Email aksaraphat.cu@wu.ac.th