อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7547-6104-5
email : wbp@mail.wu.ac.th