อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้
และพักแรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของป่าไม้และอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
: คุณ อักษราพรรธน์ ชูภิรมย์
: โทร. 080 265 3578