Previous slide
Next slide

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรกภักดี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้นรวงผึ้ง
67%
ต้นจามจุรี
67%
ต้นพะยอม
67%
ต้นตะเคียนทอง
67%
ต้นกระถินณรงค์
67%
ต้นยางนา
67%

( หมายเหตุ % แทนความหมายจำนวนต้น )

พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

นักศึกษารายวิชา GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้

เตรียมพื้นที

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้