บุคลากรอุทยานพฤกษศาสตร์
Chatchai-Kanlayanapaphon

รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน

ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-7567-6108   E-mail : nchatcha@wu.ac.th

ระเบียงริมน้ำ
ที่ตั้ง : หลังเนินหญ้าทางเข้า อุทยานพฤกษศาสตร์
จุดเด่น : เป็นระเบียงริมน้ำที่สามารถมองเห็นวิว 360 องศาของอ่างเก็บน้ำหน้าอุทยานพฤกษศาสตร์ เหมาะสำหรับนั่งจิบกาแฟชมวิวดูตะวันยอแสง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ

นางณัชธัญนพ ทองป้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7547-6105 มือถือ 09-6862-4659
e-mail : snattany@wu.ac.th

อาคารสำนักงาน อุทยานพฤกษศาสตร์
ที่ตั้ง : อาคารด้านหน้าสุดของอุทยานพฤกษศาสตร์
จุดเด่น : เป็นอาคารสำนักงานหลังแรก ของหน่วยงานอุทยานพฤกษศาสตร์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2556 ออกแบบโดย คุณสนธยา คงชัย โดยเน้นความเป็นธรรมชาติ loft style ให้ความรู้สึก อบอุ่นเสมือนญาติมิตรเมื่อทุกท่านได้มาติดต่อ ประสานงานภายใต้ภารกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนง.วิสาหกิจ)
โทร. 0-7547-6106 มือถือ 09-6679-8125
e-mail : supaluck.mu@wu.ac.th

อาคารพักรับรอง อุทยานพฤกษศาสตร์
ที่ตั้ง : ใกล้อาคารสำนักงาน อุทยานพฤกษศาสตร์
จุดเด่น : บริการที่พัก ได้รับมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว ให้บริการที่พัก รองรับผู้เข้าพัก 150 คน เหมาะสำหรับค่ายพักแรม หรือหมู่คณะ พร้อมทั้งบริการห้องประชุม ที่พักสะอาด ปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ

Amolwan Panmas

นางสาวอมลวรรณ ปานมาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนง.วิสาหกิจ)
โทร. 0-7547-6102 มือถือ 09-8679-0840
e-mail : amolwan.pa@wu.ac.th

แหล่งเรียนรู้สวนไผ่
ที่ตั้ง : อยู่ระหว่าวสวนรวบรวมพันธุ์กล้วย และโดมกระบองเพชร
จุดเด่น : แหล่งเรียนรู้สวนไผ่ (Bamboo Collection) เป็นจุด Check In ที่ทุกคนไม่ควรพลาดหากมา
เยือนอุทยานพฤกษศาสตร์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุไผ่กว่า 50 สายพันธุ์  มีอาคารร้านกาแฟเล็กๆ ที่ออกแบบตกแต่งด้วยไม้ไผ่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น รอให้ทุกท่านได้มาเยือน

Roongtiwa Khanom

นางสาวรุ่งทิวา ขนอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนง.วิสาหกิจ)
โทร. 0-7547-6105 มือถือ 08-7893-7413
e-mail : roongtiwa@wu.ac.th

อาคารสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป 
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงานทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์
จุดเด่น : เป็นอาคารสำนักงานส่วนหน้าทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มีลักษณะหลังคาคล้ายใบไม้สีเขียว และมีกระเบื้องลายอิฐสวยงามเด่นชัด

Wannathada Rodtua

นางสาววรรณะธาดา รอดตัว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนง.วิสาหกิจ)
โทร. 0-7547-6102 มือถือ 09-8280-9666
e-mail : wannathada.ro@wu.ac.th

ซุ้มประตูทางเข้าหอชมฟ้า
ที่ตั้ง : หอชมฟ้า
จุดเด่น : เป็นจุดจำหน่ายตั๋วทางเข้าหอชมฟ้า ซุ้มประตูมีลักษณะทางเข้าด้านหน้ากว้างและบีบให้แคบลงเป็นทางเข้าหอชมฟ้า มีสีเขียวสดใสเด่นชัด

ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้

นางรวมพร คงจันทร์

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้
โทร. 0-7547-6113 มือถือ 08-9891-6621
e-mail : kraompor@wu.ac.th

หอคอยชมเรือนยอด
ที่ตั้ง : ภายในบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น : เป็นจุดที่มีความสูงที่สุดที่ระดับ 25 เมตรจากพื้นดิน ก่อสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยม โอบล้อมด้วยต้นยางนาขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา พร้อมบรรยากาศเย็นสบายที่ระดับความสูงเทียมยอดต้นยางนา มีเทือกเขาหลวงเป็นพื้นหลัง มีกลุ่มอาคารเรียนและอ่างเก็บนํ้าอุทยานพฤกษศาสตร์อยู่ด้านหน้าและยังสามารถยืนชมความงดงามของธรรมชาติในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ได้อย่างรอบทิศทาง

นายอาวุธ แก่นเพชร

นักวิทยาศาสตร์
โทร. 0-7547-6105 มือถือ 08-8784-2981
e-mail : karwut@wu.ac.th

ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ตั้ง : บริเวณตรงข้ามโบราณสถานตุมปัง
จุดเด่น : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ (Lab) ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

นายสุรินทร์ จิตร์ถาวร

นักวิทยาศาสตร์
โทร. 0-7547-6109 มือถือ 09-1776-9830
e-mail : surin.ji@wu.ac.th

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ที่ตั้ง : บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน
จุดเด่น : เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นอีกสถานที่หนึ่ง อยู่ใจกลางผืนป่าดั้งเดิมของอุทยานพฤกษศาสตร์ มีพรรณไม้นานาชนิด และพันธุ์สัตว์ที่ตื่นตาตื่นใจ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการชม และศึกษาพรรณไม้ รอต้อนรับให้ทุกท่านได้มาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางเมืองมหาวิทยาลัยแห่งความรุ่งโรจน์

นางจีรังกานต์ ปักเข็ม

นักวิทยาศาสตร์
โทร. 0-7547-6112 มือถือ 08-9861-9938
e-mail : jeerangkan.sr@wu.ac.th

สวนสมุนไพร
ที่ตั้ง : ใกล้กับพื้นที่ลานกางเต็นท์
จุดเด่น : เป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 250 ชนิด และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป รองรับการบริการวิชาการแก่นักวิจัยเพื่อนำตัวอย่างพันธุ์ไม้ไปใช้ในงานวิจัย

นายยุทธกาน ไชยมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7547-6105 มือถือ 08-2532-2907
e-mail : cyutthak@wu.ac.th

อ่างเก็บนํ้า
ที่ตั้ง : อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์
จุดเด่น : ในพื้นที่ 1350 ไร่ ทั้งบนบกและในน้ำเรามีกิจกรรมกลางแจ้งหลายรูปแบบ ​เช่น พาย​การกู้ภัยการขึ้นเรือคายัด​ การปีนต้นไม้ด้วยระบบเชือก​ การดูดาว​ การเอาตัวรอดเบื้องต้นในสถานการณ์​ต่างๆ​ มาเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติด้วยตัวคุณเองสิครับ

นายวินัย จำปาทอง

พนักงานภูมิทัศน์
โทร. 0-7547-6105 มือถือ 08-1476-7650
e-mail : winai.ja@wu.ac.th

สวนกล้วยวลัยลักษณ์
ที่ตั้ง : ด้านหลังศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรงกันข้ามโบราณสถานตุมปัง
จุดเด่น : มีกล้วยกว่า 100 สายพันธุ์เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว​ ชมชิมกล้วยสายพันธุ์หายาก

Adirut Lamai

นายอดิรุจ ละม้าย

นักวิชาการ
โทร. 0-7547-6110 มือถือ 06-313-4406
e-mail : adirut.la@wu.ac.th

สถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
ที่ตั้ง : ภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
จุดเด่น : เป็นสถานที่สำหรับอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ เนื้อทราย และอีเก้ง อีกทั้งยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้แก่ กวางดาว และคาปิบาร่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ป่า การขยายพันธุ์สัตว์ป่า การฟื้นฟูสัตว์ป่า อันจะสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนกิจกรรมสร้างเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า  ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป  ได้รับความเพลิดเพลินและสัมผัสกับธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น

Natthawut Tongyodkaow

นายณัฎฐวุฒิ ทองยอดแก้ว

พนักงานขับรถ (พนง.วิสาหกิจ)
โทร. 0-7547-6102 มือถือ 06-1896-4297
e-mail : natthawut.to@wu.ac.th

ลานจอดรถหอชมฟ้า
ที่ตั้ง : สามแยกทางเข้าหอชมฟ้า
จุดเด่น : เป็นลานจอรถกว้างขวาง เหมาะสำหรับไว้รองรับนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 300 คัน รองรับรถบัส และคณะทัวร์ที่มาเยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์

Arthit Sornklieng

นายอาทิตย์ ศรเกลี้ยง

พนักงานบริการ (พนง.วิสาหกิจ)
โทร. 0-7547-6102 มือถือ 09-2370-4227
e-mail : arthit.so@wu.ac.th

ด้านบนหอชมฟ้า
ที่ตั้ง : หอชมฟ้า
จุดเด่น : เป็นจุดชมวิวที่มีความสูง 25 เมตร หรือเทียบเท่าตึก 8 ชั้น ทางด้านทิตตะวันออกจะเป็นวิวทิวทัศน์มองเห็นศูนย์การแพทย์สวยงาม ทางด้านทิศตะวันตกจะเห็นแนวเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7547-6115 มือถือ 08-1970-0773
e-mail : jsaifon@wu.ac.th

ลานโคมไฟ
ที่ตั้ง : ด้านหน้าทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์
จุดเด่น : เป็นการนำรูปลักษณ์ของเกสรดอกชบามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเป็นลานโคมไฟแห่งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเหมาะกับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และทุกท่านสามารถมาเยือนลานโคมไฟพร้อมกับเที่ยวชมตลาดพฤหัสหรรษา BOTA MARKET CHIC & CHILL ได้ในทุกวันพฤหัสบดี

นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น

นักเทคโนโลยีการศึกษา
โทร. 0-7547-6105 มือถือ 08-9473-9068
e-mail : bsakda@wu.ac.th

โรงเรือนกระบองเพชร
ที่ตั้ง : บริเวณใกล้เคียงระหว่างศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
จุดเด่น : แหล่งรวบรวมกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ ในพื้นที่โดมสีขาว นอกจากเป็นแหล่งรวบรวมยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ รวมถึงผู้ที่หลงไหลในพืชทนแล้ง

ฝ่ายศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล.

นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7547-6111 มือถือ 08-6686-6044
e-mail : bnantaka@mail.ac.th

อุโมงค์เนิน WBP
ที่ตั้ง : ตรงกลางระหว่างเนินหญ้าทางเข้า อุทยานพฤกษศาสตร์
จุดเด่น : อุโมงค์สร้างพลัง สร้างขึ้นด้วยแนวคิด ยลโฉมดวงอาทิตย์ได้ 2 ยาม ยามเช้า : หันหลังให้อุโมงค์ (อ่างเก็บน้ำ) เพื่อเติมพลังจากแสงแรกของวัน เก็บเกี่ยวความสดชื่นเพื่อก้าวเดินต่อในวันนั้น ยามเย็น : หันหลังกลับยลโฉมแสงสุดท้ายของวันที่ค่อย ๆ ลับลาลงหลังเขาหลวง ปลดปล่อยความทุกข์ อุปสรรคในวันนั้นสู่ท้องน้ำ

ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7547-6104 มือถือ 08-9874-9016
e-mail : akarayut.ru@mail.wu.ac.th

ลานกางเต็น
ที่ตั้ง : บริเวณสนามหญ้าก่อนถึงสวนสมุนไพร
จุดเด่น : ลานกางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำบรรยากาศสุดโรแมนติก เป็นจุดเช็คอิน คอยบริการนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต้นท์ค้างแรมชมบรรยากาศธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์อัสดง และหมอกบนผิวน้ำอันงดงาม

นายภัทราวุธ สมปรีดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7547-6111 มือถือ 09-2092-9883
e-mail : pattarawut.sm@wu.ac.th

เนินหญ้าป้ายอุทยานพฤกษศาสตร์
ที่ตั้ง : บริเวณด้านหน้าอุทยานพฤกษศาสตร์
จุดเด่น : เนินหญ้าด้านล่างจะเป็นมุมถ่ายรูปกับเนินหญ้าที่มีขนาดใหญ่ เนินด้านบนจะเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินกับป้ายอุทยานพฤกษศาสตร์และวิว 360 องศา

นายเจนวิทย์ รักษาเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-7547-6114 มือถือ 06-2087-1366
e-mail : janvit.rk@wu.ac.th

ปลายแหลมกลางน้ำ
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามสำนักงานด้านหน้า ส่วนของพื้นที่ยื่นไปกลางอ่างเก็บน้ำ
จุดเด่น : ถ้ามองมาจากด้านนอกจะเห็นลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำ มียางนาต้นใหญ่ยืน เด่นเป็นสง่าเห็นได้ชัด ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวัน รวมถึงยังเป็นจุดที่สามารถมองดูวิวของอ่างเก็บน้ำได้ 360 องศา และสามารถชมพันธุ์นกน้ำได้หลากหลายชนิด ณ จุดดังกล่าว อาทิเช่น นกเป็ดน้ำ นกกาน้ำ นกกระยาง ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการนั่งชมแสงแรกพระอาทิตย์ขึ้น ในการเริ่มต้นวันใหม่