โรงเรียนผู้สูงอายุเยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ รวมต้อนรับคณะโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาสาร ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 70 คน
เข้าเยี่ยมชมในอุทยานพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีวิทยากรอุทยานพฤกษศาสตร์นำชมพื้นที่ต่างๆในอุทยานพฤกษศาสตร์ และเยี่ยมชมเรือนเพาะชำ ฟังการบรรยานเรื่อง พืชกินแมลง ดูกล้องส่องดาวดวงอาทิตย์ รวมถึงการนำคณะโรงเรียนผู้สูงอายุ เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์

Facebook Comments Box