โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (กอ.รมน.) ร่วมกับอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกศุภชัย ปรีชามาตย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ได้แก่ นายอำเภอท่าศาลา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าศาลา ผู้อำนวยการและบุคลากรอุทยานพฤกษศาสตร์ เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน. และเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จำนวน 71 คน
กิจกรรมส่งเสริมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้การเดินป่า และกิจกรรมปลูกป่าบนพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย ต้นพะยอม จำนวน 50 ต้น ต้นยางนา 35 ต้น และต้นตะเคียนทอง 115 ต้น

                                               …………………………………………………………………………………………………………………..

Facebook Comments Box