ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ.-มวล.) ซึ่งมีอุทยานพฤกษศาสตร์เป็นฝ่ายดำเนินงานหลัก ได้จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในหลักสูตร เตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา ที่ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณ มรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ เป็นวิทยากรหลักในงานประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *