กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสตูล

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
ที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน และครูผู้ควบคุม 5 คน โดยทางอุทยานพฤกษศาสตร์ได้จัดเตรียมฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
– เรียนรู้ส่วนต่างๆ ของพืช
– สนุกกับวิทยาศาสตร์
– เมืองจราจรจำลอง
– ดาราศาสตร์
– Animation
– หม้อข้าวหม้อแกงลิง
– การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
– ขยะกู้โลก
– กลเปลี่ยนสี กะหลํ่าปลีม่วง
– ดิน

                                               …………………………………………………………………………………………………………………..