กิจกรรมวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ต

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตอนรับน้องๆจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน และคณะอาจารย์ จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยากรจากอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดฐานกิจกรรม 3 ฐานกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย
ฐานกิจกรรมที่ 1 (วันที่ 4 กันยายน) : ดูดาวเบื้องต้น เรียนรู้เรื่องดวงดาวและการใช้กล้องดูดาว
ฐานกิจกรรมที่ 2 (วันที่ 5 กันยายน) : การทำเชื้อรากำจัดแบคทีเรียในพืช สเตรปโตมัยชิส
ฐานกิจกรรมที่ 3 (วันที่ 4 กันยายน) : การวิเคราะห์อาหารปลาจากการผ่าตัดกระเพาะปลา