โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์สวนกล้วยเทิดพระเกียรติฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันปลูกต้นกล้วย 100 กว่าสายพันธุ์ในแปลงกล้วยในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ในโครงการ ” รวบรวมและขยายพันธุ์สวนกล้วยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “