ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านทวดทอง

เมื่อวันที่ 16 สิหาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทวดทอง จำนวน 244 คน ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ทางอุทยานพฤกษศาสตร์ได้จัดฐานกิจกรรมไว้ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ทดลองจริง ศึกษาจริง ซึ่งประกอบด้วยฐานกิจกรรมดังนี้
1. การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร : การทดลองทำเทียนหอมไล่ยุง
2. หมู่เลือดของเรา / การถ่ายทอดทางพันธุกรรม : การทดลองกรุ๊ปเลือดต่างๆ และลักษณะทางพันธุกรรมของตัวบุคคล
3. พวงกุญแจจากกล่องพลาสติก : การทดลองประดิษฐ์พวงกุญแจจากกล่องพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว
4. โครงสร้างของพืช : การเรียนรู้ส่วนต่างๆ ของพืช
5. มารู้จักดิน : การทดลองจากดิน
6. ดาราศาสตร์ : เรียนรู้เรื่องดาว / ดวงอาทิตย์ ดูกล้องส่องดาวขนาดใหญ่