กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา

0221

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(อาคารวิชาการ ๗) ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา จำนวน ๘๔ คน โดยมีบุคลากรในสังกัดทำการต้อนรับและนำชม รวมถึงการบรรยายให้ความรู้และการทดลองวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองการเกิดการเกิดหินอัคนี การเรียนรู้เรื่องหินชนิดต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา ชมตัวอย่างสัตว์ทะเล เปลือกหอยชนิดต่างๆ ปะการัง ตัวอย่างสัตว์ทะเลดอง โครงกระดูกวาฬบรูด้า ตัวอย่างเต่ามะเฟือง ห้องแมลง ห้องไดโนเสาร์ และการเรียนรู้เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล การดูพื้นผิวดวงอาทิตย์ด้วยกล้องดูดวงอาทิตย์ และเข้าชมหอดูดาว เป็นต้น

สิงหาคม 29, 2560