กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา

0188

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(อาคารวิชาการ๗) ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีบุคลากรในสังกัดทำการต้อนรับและนำชม รวมถึงการบรรยายให้ความรู้และการทดลองวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองการเกิดการเกิดหินอัคนี การเรียนรู้เรื่องหินชนิดต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา ชมตัวอย่างสัตว์ทะเล อะธิ เปลือกหอยชนิดต่างๆ ปะการัง ตัวอย่างสัตว์ทะเลดอง โครงกระดูกวาฬบรูด้า ตัวอย่างเต่ามะเฟือง ห้องแมลง ห้องไดโนเสาร์ และการเรียนรู้เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล และการดูพื้นผิวดวงอาทิตย์ด้วยกล้องดูดวงอาทิตย์ เป็นต้น

สิงหาคม 29, 2560