0179

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(อาคารวิชาการ๗) ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากพนัง โดยมีบุคลากรในสังกัดทำการต้อนรับและนำชม รวมถึงการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในนิทรรศการห้องต่างๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา การทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ชมตัวอย่างสัตว์ทะเล อะธิ เปลือกหอยชนิดต่างๆ ปะการัง ตัวอย่างสัตว์ทะเลดอง โครงกระดูกวาฬบรูด้า ตัวอย่างเต่ามะเฟือง ห้องแมลง ห้องไดโนเสาร์ และการเรียนรู้เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล เป็นต้น