0170

อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก

อุทยานพฤกษศาสตร์ได้ร่วมจัดชุดนิทรรศการขยะ และการติดตั้งภาพวาดจิตรกรรมของศิลปิน มูซา ในงาน
กิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรรษา ภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” (Thasala Model : Smart and smile city) เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอท่าศาลาในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ชายหาดบ้านท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แขกผู้มีเกียรติในพื้นที่อำเภอท่าศาลาและผู้สนใจเข้าร่วมนับ ๑,๐๐๐ คน