WELCOME TO
BOTANIC GARDEN
WELCOME TO
BOTANIC GARDEN
WELCOME TO
BOTANIC GARDEN
Walailak
botanic GARDEN
ฐานข้อมูล

อพ.สธ.-มวล.

______________________
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พรรณไม้ มวล.

______________________
ฐานข้อมูลพรรณไม้ป่าปกปักในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พันธุ์สัตว์

______________________
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ที่พบในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พรรณไม้แห้ง

______________________
ฐานข้อมูลชนิดพรรณไม้แห้งต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ที่อุทยานพฤกษศาสตร์

ข่าว
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
I could barely walk, sit or stand when I found my way into Dr. Leibovitz's clinic. I had seen some other chiropractors, but it was only in this clinic that I had gotten real help with my issues.
Sophie Grant
Dr. Leibovitz sent me for an MRI and my results showed a bulging disk and a herniated disk. The treatment I received helped solve all my back pains. I can't believe what an improvement.
James Stinger
the staff at Dr. Leibovitz is wonderful. Now I can come back to all my favorite sports activities and drag my husband to whatever jogging marathons are available locally.
Amy Winter

กิจกรรมโรงเรียนวัดนางพระยา

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบริการทางวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดนางพระยา ซึ่งมีน้องๆนักเรียน แล

Read More »

อบรมซอฟต์แวร์ อพ.สธ.

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายประสานงานการฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม “ซอฟต

Read More »

กิจกรรมวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ต

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตอนรับน้องๆจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน และคณะอาจารย์ จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยมี

Read More »