มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ รวมเดินทางศึกษาดูงาน ร่วมกั […]

Read More มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กรกฎาคม 13, 2561

ม.วลัยลักษณ์ รวมพลังกับชาวนคร ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อุทยานพฤกษศาสตร์และศูนย์สมาร์ […]

Read More ม.วลัยลักษณ์ รวมพลังกับชาวนคร ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
มิถุนายน 22, 2561

อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

   เมื่อวันที่ 13 ถึง 19 มิถุนายน อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาว […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
มิถุนายน 20, 2561

เปิดบริการแล้ว! ลานกางเต็นท์ อุทยานพฤษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ […]

Read More เปิดบริการแล้ว! ลานกางเต็นท์ อุทยานพฤษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
พฤษภาคม 10, 2561

อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดบูธ ในงานวลัยลักษณ์เดย์ และเกษตรแฟร์ 2018

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธในงานว […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดบูธ ในงานวลัยลักษณ์เดย์ และเกษตรแฟร์ 2018
เมษายน 27, 2561

คณะทำงานอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 4 ถึง 10 มีนาคม 2561 คณะทำงานอุทยานพฤกษศาสต […]

Read More คณะทำงานอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
เมษายน 26, 2561

จัดบูธนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” จังหวัดสระบุรี

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อาศรมวัฒ […]

Read More จัดบูธนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” จังหวัดสระบุรี
เมษายน 25, 2561