คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และทีมผู้บริหารสวนนงนุช เข้าเยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ เจ้าหน้าที่บุคลากรร่วมต้อนรับ 
คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช และทีมผู้บริหารสวนนงนุช เยี่ยมชมภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ และรับฟังข้อชี้แนะการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอีกด้วย