ชมรมดูนกภาคใต้ Bird Walk 16

วันนี่เมื่อช่วงเช้า กลุ่ม ชมรมดูนกภาตใต้ (Bird Walk ครั้งที่ 16)
เข้ามาศึกษาดูนกในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นกิจกรรมดีๆ อีกกิจกรรมของชมรมดูนกภาคใต้ ที่ได้ให้น้องๆ หนูๆ และผู้สนใจกิจกรรมดูนก ได้ฝึกสังเกตุและศึกษานกชนิดต่างๆ ซึ่งในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์นอกจากจะมีพรรณไม้หลากหลายชนิดแล้ว ยังมีสัตว์ต่างๆหลายชนิดอาศัยอยู่ รวมถึงนกหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของอุทยานพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

#ภาพโดย ชมรมดูนกภาคใต้
#ภาพโดย ผศ.ดร. ปิยะพงค์ โชติพันธุ์
29/06/2562