เตรียมสถานที่ลานกางเต๊นท์ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 และ 26 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์และน้องๆนักศึกษาจิตอาสา จัดเตรียมพื้นที่กางเต็นท์ จำนวน 90 หลังในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรองรับนักศึกษานานาชาติ
“ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3” ที่จะเข้ามาพักแรมค้างคืนภายใน
อุทยานพฤกษศาสตร์ในวันที่ 27 มิถุนายน ซึ่งจะมีนักศึกษาจากนานาชาติ
มาเข้าพักแรมกว่า 58 ประเทศทั่วโลก