คณะพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน 60 เข้าเยี่ยมชม

0112

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานอุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคารวิชาการ ๗) ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากปากพนังในโครงการ ” พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน 60 ” โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงานทำการต้อนรับ และเป็นวิทยากรนำชมนิทรรศการ รวมถึงการให้คณะผู้เข้าชมได้ลองทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

0113

สิงหาคม 28, 2560