045

อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม

อุทยานพฤกศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเทวดาราม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  จำนวน ๘๑ คน ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดเทวดาราม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประกอบด้วยฐานกิจกรรมดังนี้

๑. การเกิดหินอัคนี
๒. การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
๓. การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
๔. การคัดแยกขยะ

ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
046:: การเกิดหินอัคนี ::
033 :: การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ::
036 :: การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ::
039 :: การคัดแยกขยะ ::
042

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *