อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการวันทะเลโลกปากนคร

013

“ทช. ร่วมหน่วยงานในพื้นที่จัดงานวันทะเลโลกปากนคร”
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๕(สงขลา) ร่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช เทศบาล ตำบลปากนคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา อาสาสมัครนักดำน้ำ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ๗๙๐ คน จัดกิจกรรมงานวันทะเลโลกครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๐ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ณ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์เทศบาล ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล หอยมือเสือ ลูกพันธ์หอยแครง เก็บขยะชายหาด และเก็บขยะทะเลบริเวณแนวปะการัง พื้นที่หมู่เกาะกระ และแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

มิถุนายน 27, 2560