คณะทำงานอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 4 ถึง 10 มีนาคม 2561 คณะทำงานอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางศึกษาดูงานตามพิพิธภัณฑ์ ต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการจัดการบริหารงานใน อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งจะดำเนินการจัดสร้างในอนาคต ซึ่งการเดินทางครั้งนี้คณะทำงานอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) จังหวัดกาฬสินธุ์
4. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี
5. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. กรุงเทพมหานคร


เมษายน 26, 2561