บ้านโบท่า & แคมป์
Bota Home camp

เรือนพักรักรอง เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านโบท่า & แคมป์

        ด้วยอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการให้บริการที่พัก และแคมป์ ได้เปลี่ยนชื่อ “เรือนพักรับรอง” จากเดิมเป็น “บ้านโบท่า & แคมป์” หรือ “Bota Home & Camp” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการที่อบอุ่นเปรียบเสมือนบ้าน ซึ่งผ่านการได้รับมาตรฐานความสะอาด และปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA มั่นใจ ปลอดภัย และมีความสุขกับธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน

มาตรฐาน SHA

        ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาเพื่อเตรียมต้อนรับผู้มาติดต่อขอใช้บริการ สร้างบรรยากาศให้กับสถานที่ให้มีความสดใส การ painting ฝาผนัง เข้ากับธรรมชาติ สไตล์อุทยานฯ การซ่อมแซมบ่อเลี้ยงปลาคราฟ สำหรับท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้

เรือนพักรับรอง อุทยานพฤกษศาสตร์
Facebook Comments Box