ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนวัดมุขธารา

        วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดมุขธารา ต. ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
        เวลา 09.00 – 11.00 น. กิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 112 คน โดยมีการแบ่งเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้
        – กิจกรรมการทำพวงกุญแจด้วยกล่องพลาสติก
        – กิจกรรมดาราศาสตร์
        – กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสัตว์
        เวลา 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 100 คน โดยมีการแบ่งเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้
        – กิจกรรมภาษาอังกฤษ
        – กิจกรรมตามล่าหาขุมทรัพย์
        – กิจกรรมเรือน้อยลอยน้ำได้

Facebook Comments Box