การให้บริการใช้สถานที่และเรือนพักรับรอง ค่าย English Camp โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

        วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการที่พักรับรองและค่ายวิชาการการ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอักกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 3 ซึ่งมีน้องๆ ผู้เข้าร่วมจำนวน 66 คน

Facebook Comments Box