การให้บริการใช้สถานที่ ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสวนสมุนไพร โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ

        วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการใช้สถานที่ ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและให้ความรู้การบรรยายเยี่ยมชมสวนสมุนไพร แก่โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 130 คน และคุณครู 12 คน 

Facebook Comments Box