ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนบ้านสระบัว

        วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการการจัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านสระบัว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งมีน้องๆ ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ซึ่งทางอุทยานพฤกษศาสตร์จัดเตรียมฐานกิจกรรการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทดลองทำจริงโดยแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ดังนี้
        – กิจกรรมการวาดรูประบายสีจากธรรมชาติ
        – กิจกรรมพวงกุญแจจากกล่องพลาสติก
        – กิจกรรมการทำว่าวจากระดาษ
        – กิจกรรมการทำวุ้นจากพืชสมุนไพร
        – กิจกรรมการการสังเกตการณ์ระยะไกล

Facebook Comments Box