ค่ายบริการวิชาการ กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองบูรณาการ โรงเรียนบ้านในถุ้ง

        วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองบูรณาการ โรงเรียนบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 3 ซึ่งมีน้องๆ ผู้เข้าร่วม 150 คน และคุณครู 12 คน ซึ่งทางอุทยานพฤกษศาสตร์จัดเตรียมฐานกิจกรรการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและทดลองทำจริงโดยแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ดังนี้
        – กิจกรรมของทางโรงเรียน
        – กิจกรรมการทำผีเสื้อโครมาโทกราฟี่ การสังเกตการณ์ระยะไกล
        – กิจกรรมพวงกุญแจจากกล่องพลาสติก
        – กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR ฟื้นคืนชีพ
        – กิจกรรมการทำวุ้นจากพืชสมุนไพร
        – กิจกรรมการการสังเกตการณ์ระยะไกล

Facebook Comments Box