การให้บริการใช้สถานที่ จัดกิจกรรม English Camp 2021 ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

        วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการที่พักเรือนพักรับรอง และสถานที่บริเวรสวนอุทยานพฤกษศาสตร์จัดกิจกรรม English Camp 2021 แก่ ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 95 คน

Facebook Comments Box