ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

        วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 77 คน โดยมีการแบ่งเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้
        – กิจกรรมวิทยาศาสตร์
        – กิจกรรมดาราศาสตร์
        – กิจกรรมทำพวงกุญแจจากกล่องพลาสติก

Facebook Comments Box