การให้บริการใช้สถานที่จัดสัมนา “โครงการวิจัยพัฒนายกระดับธุรกิจบ้านรังนกไทย”

        เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการสถานที่จัดสัมนา “โครงการวิจัยพัฒนายกระดับธุรกิจรังนกบ้านไทย” โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมคือ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจบ้านรังนกไทย และคณะนักวิจัย จำนวน 85 ท่าน ขอขอบคุณภาพจาก เพจ “ศูนย์เรียนรู้บ้านรังนกไทย”
Facebook Comments Box