การให้บริการใช้สถานที่จัดงานเลี้ยงกิจกรรม พบปะสังสรรค์ของบุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

        วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการให้สำนักวิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ใช้สถานที่ในการจัดงานเลี้ยงกิจกรรม พบปะสังสรรค์ของบุคลากร สร้างพลังในการทำงาน ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานอุทยานพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาร่วมงานและทีมคณะผู้บริหารโดยพร้อมเพรียงกัน
Facebook Comments Box