การให้บริการใช้สถานที่จัดงานเลี้ยง “สานสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรี” ประจำปีการศึกษา 2563

        วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการให้ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรี” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมตลาด Bota Market ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์และสรุปผลการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
Facebook Comments Box