วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิด Grand Opening “ตลาดพฤหัสหรรษา Bota Market Chic & Chill”  อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อเป็นพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ นักศึกษา บุคลากรและประชาชาชนทั่วไป มาเดินชิม ช้อป ใช้และเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงาม ณ ลานกิจกรรมทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์  โดยมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอย่างคึกคัก

        โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา กล่าวรายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยมีแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี

        ตลาด “พฤหัสหรรษา BOTA MARKET CHIC & CHILL” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การพบปะพูดคุย ผ่อนคลาย การจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยเหลือธุรกิจSMEs  และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผ่านตลาด BOTA MARKET CHIC & CHILL  โดยเน้นกลุ่มลูกค้า นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ซึ่งอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คาดหวังในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

        การจัดตลาด BOTA MARKET จัดให้มีทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมแล้ว 150 ร้าน และยังมีสมัครเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ประกอบไปด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านผักปลอดสารพิษจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ร้านค้าชุมชน ร้านต้นไม้ ร้านเสื้อผ้า ร้านเครื่องอุปโภคบริโภค   ร้านเสริมสวย และสินค้าแฮนด์เมด โดยมีผู้สนใจเยี่ยมชมและมาใช้บริการตลาดแห่งนี้ ไม่น้อยกว่า 5,000 คนต่อนัด  

        สำหรับการบริหารจัดการตลาดแห่งนี้ยึดแนวคิดสนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชนควบคู่กับการสร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box