Grand Opening

        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้พัฒนาพื้นที่บริเวณทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัด ทุกวันพฤหัสบดี ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการซื้อขายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการมีส่วนร่วมแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย
        ตลาดพฤหัสหรรษา Bota Market Chic & Chill เป็นการเปิดเเหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับพวกเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละจังหวัดใกล้เคียง กับบรรยากาศยามเย็น ร่มรื่น อาหารอร่อย เเละกิจกรรมบนเวที ที่มีทั้งความสนุก เพลิดเพลิน เเละเพลงที่บรรเลงอย่างสุดชิว พบกันได้ที่ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เราจะมีกิจกรรมเเบบนี้ทุกๆ วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.30 น. พร้อมเปิดตัวตลาดนัด Grand Opening “ตลาดพฤหัสหรรษา Bota Market Chic & Chill รายละเอียดดังนี้

16.30 – 17.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
17.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
17.10 น. 17.30 น. การแสดงดนตรีจากชมรม WU ENSEMBLE
17.30 – 18.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับท่านประธาน และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมนำเข้าสู่งานพิธีเปิด
ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี) กล่าวต้อนรับ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ศาสตราจารย์ ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) กล่าวรายงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพพร้อมกันบนเวที
18.30 – 19.00 น. ชมการแสดงพารามอเตอร์ การแสดงไฟบนพื้นน้ำ และการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์
19.00 – 19.30 น. ประธานในพิธี และแขกผู้เกียรติเข้าเยี่ยมชมร้านค้าภายในตลาด
19.30 – 20.00 น. การแสดงดนตรีจาก WU MC
20.00 – 20.10 น. การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์
20.10 – 20.40 น. การแสดงดนตรีจาก WU MC
20.30 – 21.30 น. ชมหนังกลางแปลง สารคดี และดูดาว
Facebook Comments Box