อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

   เมื่อวันที่ 13 ถึง 19 มิถุนายน อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมจัดบูธในงาน
( มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ) ภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสุวรรณี คำมั่น
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาค ที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างทั่วถึง โดยเด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ จากนิทรรศการที่น่าสนใจ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจสู่การเพิ่มศักยภาพตนเองในอนาคต