ตรวจรับการประเมินจากกรรมการ 5ส ประจำปี 2566

อุทยานพฤกษศาสตร์รับการประเมินจากกรรมการ 5ส รอบที่ 1

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2566 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับการประเมินกิจกรรม 5ส เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และการใช้ชีวิตที่เป็นระเบียบสะอาด ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย

Previous slide
Next slide
อุทยานพฤกษศาสตร์รับการประเมินจากกรรมการ 5ส รอบที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ และคณะดำเนินงานกิจกรรม 5ส green อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับการประเมินพื้นที่ 5ส จากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย และนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่เล็งเห็นถึงความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ทำงาน การถูกสุขลักษณะ รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน ความปลอดภัย ตามมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย

Previous slide
Next slide

ตรวจรับการประเมินจากกรรมการ 5ส ประจำปี 2567