รับมอบและร่วมปลูกต้นไม้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร

        Tree planting activities to build a relationship between Walaialak Universiyt and The Botanical Garden Organization.

รับมอบและร่วมปลูกต้นไม้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร
รับมอบและร่วมปลูกต้นไม้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร

        Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong, the President of Walailak University, salute and accepting tree species “Bauhinia variegata” from The Botanical Garden Organization. However walailak university accepting tree species “Peninsularis” to The Botanical Garden Organization to express gratitude and to symbolize cooperation through tree planting activities to build relationships together.

รับมอบและร่วมปลูกต้นไม้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร

       

        Walailak University would like to present the plants that are 10 “Catharn Bok Trees” for the Botanical Garden Organization To express gratitude and to symbolize the good cooperation of the two agencies in the development of botanical work. through tree planting activities to build relationships together

รับมอบและร่วมปลูกต้นไม้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร

        Honored by Mr. Pornchai Juthamas, Deputy Director of the Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (DOE) Dr. Piyarat Parinyapong Charoensap, Assistant Deputy Director of the Project, DOE and Dr. Mongkol Teerananon, Acting Assistant to the President. Let’s get together and plant trees together. and take a photo together with the executives of the Botanical Garden Organization

รับมอบและร่วมปลูกต้นไม้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร
Facebook Comments Box