แมลงปอบ้านทุ่งขนเทา
  • ชื่ออื่น : –
  • ชื่อสามัญ : Blue Chaser
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Potamarcha congener (Rambur, 1842)
  • ชื่อวงศ์ : Libellulidae

ลักษณะ
  ตัวผู้ อกและโคนท้องมีสีเทาและมีขนสีเทาอ่อนปกคลุม ช่วงอายุน้อยอกมีสีเหลืองสลับลายสีน้ำตาลเข้ม ท้องสีเหลืองสลับสีดำ ปีกใส
  ตัวเมีย คล้ายตัวผู้

ถิ่นอาศัย
  ป่าละเมาะ, ป่าเบญจพรรณ

สถานภาพ
  พบบ่อย

บรรณานุกรม
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2559). คู่มือแมลง. กรุงเทพฯ: สารคดี.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์