ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง
  • ชื่ออื่น : –
  • ชื่อสามัญ : Mottled Emigrant
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catopsilia pyranthe (Linnaeus, 1758)
  • ชื่อวงศ์ : Pieridae

ลักษณะ
อกด้านบนมีสีดำจาง ๆ อกและท้องด้านล่างสีเหลืองอ่อน
ปีกบน ปีกคู่หน้ามีพื้นปีกสีเหลืองอ่อนเกือบขาว บริเวณขอบปีกมีสีดำ และกลางปีกมีแต้มสีดำเล็ก ๆ ปีกคู่หลังสีเหลืองอ่อนเกือบขาว
ปีกล่าง พื้นปีกทั้งสองคู่สีเหลืองอ่อน ปีกคู่หน้าบริเวณมุมปลายปีกสีค่อนข้างเข้มกว่าส่วนอื่น ๆ

ถิ่นอาศัย
ป่าเบญจพรรณ, ป่าเต็งรัง, ป่าละเมาะ, สวนผลไม้

สถานภาพ
พบบ่อย

บรรณานุกรม
เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2556). Thailand Butterfly Guide. กรุงเทพฯ: สารคดี.
ทัศนัย จีนทอง. (2558). ผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต. ปทุมธานี: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์