WELCOME TO
BOTANIC GARDEN
WELCOME TO
BOTANIC GARDEN
WELCOME TO
BOTANIC GARDEN
Walailak
botanic GARDEN
ฐานข้อมูล

อพ.สธ.-มวล.

______________________
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พรรณไม้ มวล.

______________________
ฐานข้อมูลพรรณไม้ป่าปกปักในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พันธุ์สัตว์

______________________
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ที่พบในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พรรณไม้แห้ง

______________________
ฐานข้อมูลชนิดพรรณไม้แห้งต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ที่อุทยานพฤกษศาสตร์

ข่าว
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
I could barely walk, sit or stand when I found my way into Dr. Leibovitz's clinic. I had seen some other chiropractors, but it was only in this clinic that I had gotten real help with my issues.
Sophie Grant
Dr. Leibovitz sent me for an MRI and my results showed a bulging disk and a herniated disk. The treatment I received helped solve all my back pains. I can't believe what an improvement.
James Stinger
the staff at Dr. Leibovitz is wonderful. Now I can come back to all my favorite sports activities and drag my husband to whatever jogging marathons are available locally.
Amy Winter

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงาน และสำนักวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง และต้นพะยอม บริเวณพื้นท

Read More »

ชมรมดูนกภาคใต้ Bird Walk 16

วันนี่เมื่อช่วงเช้า กลุ่ม ชมรมดูนกภาตใต้ (Bird Walk ครั้งที่ 16)เข้ามาศึกษาดูนกในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นกิจกรรมดีๆ อีกกิจกร

Read More »

คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพั

Read More »