อุทยานพฤกษศาสตร์

WALAILAK BOTANIC GARDEN

Previous
Next
counter widget

คุณเหมาะกับต้นอะไร ?

ฐานข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาดูกันว่าในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต้นอะไรกันบ่าง

พรรณไม้แห้ง

(Herbarium Database)
ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งชนิดต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในอุทยานพฤกษศาสตร์

ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ผังแปลนต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พรรณไม้สวนสมุนไพร

(Herb garden plants)
ฐานข้อมูลพรรณไม้สมุนไพร ในสวนสมุนไพรอุทยานพฤกษศาสตร์

สวนกล้วยเทิดพระเกียรติ

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบ

สวนไผ่

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบ