WELCOME TO
BOTANIC GARDEN
WELCOME TO
BOTANIC GARDEN
WELCOME TO
BOTANIC GARDEN
Walailak
botanic GARDEN
ฐานข้อมูล

อพ.สธ.-มวล.

______________________
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พรรณไม้ มวล.

______________________
ฐานข้อมูลพรรณไม้ป่าปกปักในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พันธุ์สัตว์

______________________
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ที่พบในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พรรณไม้แห้ง

______________________
ฐานข้อมูลชนิดพรรณไม้แห้งต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ที่อุทยานพฤกษศาสตร์

ข่าว
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
I could barely walk, sit or stand when I found my way into Dr. Leibovitz's clinic. I had seen some other chiropractors, but it was only in this clinic that I had gotten real help with my issues.
Sophie Grant
Dr. Leibovitz sent me for an MRI and my results showed a bulging disk and a herniated disk. The treatment I received helped solve all my back pains. I can't believe what an improvement.
James Stinger
the staff at Dr. Leibovitz is wonderful. Now I can come back to all my favorite sports activities and drag my husband to whatever jogging marathons are available locally.
Amy Winter

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล. และส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด

Read More »

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา

วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการวิชาการร่วมกับ ส่วนงานบริการวิชาการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิท

Read More »

โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์สวนกล้วยเทิดพระเกียรติฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันปลูกต้นกล้วย 100 กว่าสายพันธุ์ในแปลงกล้วยในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ใ

Read More »