อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดบูธ ในงานวลัยลักษณ์เดย์ และเกษตรแฟร์ 2018

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธในงานว […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดบูธ ในงานวลัยลักษณ์เดย์ และเกษตรแฟร์ 2018
เมษายน 27, 2561

คณะทำงานอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่ 4 ถึง 10 มีนาคม 2561 คณะทำงานอุทยานพฤกษศาสต […]

Read More คณะทำงานอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
เมษายน 26, 2561

จัดบูธนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” จังหวัดสระบุรี

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อาศรมวัฒ […]

Read More จัดบูธนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” จังหวัดสระบุรี
เมษายน 25, 2561

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา

0188

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลั […]

Read More กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา
สิงหาคม 29, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก

0170

อุทยานพฤกษศาสตร์ได้ร่วมจัดชุดนิทรรศการขยะ และการติดตั้ง […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก
สิงหาคม 29, 2560

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4

0138

อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเท […]

Read More กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4
สิงหาคม 28, 2560

ประชุมคณะครูโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4

0131

คณะครูโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔ ใช้พื […]

Read More ประชุมคณะครูโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4
สิงหาคม 28, 2560