กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 184 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดาราศาสตร์และกิจกรรมการสตัฟฟ์สัตว์ โดยมีวิทยากรฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อุทยานพฤกษศาสตร์ คุณยุทธกาน ไชยมณี และคุณอาวุธ แก่นเพชร ให้ความรู้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการของการดูดาวและการใช้งานกล้องโทรทัศน์สำหรับการดูดาวและเข้าใจหลักการของการสตัฟฟ์สัตว์ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ลงมือปฏิบัติและได้รับความสนุกสนาน

Facebook Comments Box