ผีเสื้อกลางวัน
ผีเสื้อกลางคืน
Butterflies and moths

    เป็นแมลงที่ส่วนของลำตัว ปีก ขา มักปกคลุมด้วยเกล็ด ปากส่วนใหญ่เป็นท่อหรืองวงยาวใช้ดูดกิน (Siphoningtype) มีน้อยชนิดปากเป็นแบบกัดกิน บางชนิดไม่มีปากและไม่กินอาหารเมื่อเจริญวัยเต็มที่แล้ว ตารวมโต ส่วนใหญ่มีตาเดี่ยว 2 ตาอยู่ใกล้ ๆ กับขอบของตารวม การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นแบบ Complete metamorphosis ตัวหนอนมักมี 13 ปล้อง โดยปกติมีขาเทียม 4 คู่ มีตาเดี่ยวข้างละ 6 ตา

ผีเสื้อกลางวัน BUTTERFLIES

ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

Leopard Lacewing

ผีเสื้อแพนซีเทา

Grey Pansy

ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ

Mottled Emigrant

ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง

Mottled Emigrant

ผีเสื้อหนอนมะนาว

Lime Butterfly

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

Common Mormon

ผีเสื้อกลางคืน MOTHS

Gallery

  • จัดทำโดย อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ภาพ / ข้อมูล โดย นายอาวุธ แก่นเพชร
  • ออกแบบ / ดูแลระบบ โดย นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น