แมลงปอ Dragonflies

    เป็นแมลงที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีปากกัดกิน หนวดสั้นเล็กแบนขน (Setaoeous) ตารวมใหญ่ มีปีกสองคู่บางใส และมักจะมีสีต่าง ๆ สวยงาม ปีกคู่หลังมีขนาดโตกว่าปีกคู่หน้า ขามี Tarsi 3 ปล้อง ส่วนท้ายยาวและเล็กกว่าส่วนอกมาก ที่ปลายมี Cerci สั้น มีปล้องเดียว ในตัวผู้ใช้เป็นอวัยวะยึดจับเพื่อการสืบพันธุ์ การเปลี่ยนรูปร่างแบบ Incomplete metamorphosis ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในนํ้า มีริมฝีปากล่าง (Labium) รูปร่างคล้ายช้อนสามารถยืดออกมาจับสัตว์กินได้อย่างรวดเร็ว เมื่อไม่ได้ใช้ก็หดมาคลุมไว้ใต้คาง แมลงปอบินจับแมลงเล็ก ๆ ที่เคลื่อนไหวเป็นเหยื่อด้วยขาที่ทำงานประสานกัน dfafa

แมลงปอบ้านทุ่งขนเทา 

Blue Chaser

แมลงปอบ้านใหม่กลม

Fulvous Forest Skimmer

แมลงปอเสือลายประดับ

Clubtail Dragonfly

อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม

coming soon

อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม

coming soon

อยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม

coming soon

Gallery

  • จัดทำโดย อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ภาพ / ข้อมูล โดย นายอาวุธ แก่นเพชร
  • ออกแบบ / ดูแลระบบ โดย นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น