มอธลายเสือ
  • ชื่ออื่น : –
  • ชื่อสามัญ : Tiger moth
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Creatonotos gangis (Linnaeus, 1763)
  • ชื่อวงศ์ : Arctiidae

ลักษณะ
  ตัวเต็มวัยมีปีกคู่หน้าสีเทาและมีแถบสีดำ ปีกคู่หลังสีขาว ขนาดจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่หน้า 4 เซนติเมตร ส่วนท้องสีแดงมีจุดสีดำทั้งด้านหลังและด้านข้าง หนวดขนาดเล็กมีขนกระจายทั่วไป 

นิเวศวิทยา 
  มอธเพศผู้จะมีอวัยวะยื่นออกมาจากส่วนท้อง เรียกว่า Coremata (โคเรมาต้า) สำหรับไว้ปล่อยสารฟีโรโมนกลุ่ม Hydroxydanaidal (ไฮดรอกซีดาไนดอล) เพื่อดึงดูดคู่มาผสมพันธุ์ ทั้งนี้ตัวหนอนบุ้งของมอธ ชนิดนี้กินพืชที่สร้างสารเคมีกลุ่ม Pyrrolizidine Alkaloids (ไพร์โรไลซิดีน อัลคาลอยด์) ซึ่งเป็นสารพิษที่พืชมีไว้กันแมลงและศัตรูอื่นมากิน แต่หนอนของมอธชนิดนี้กินได้และทำให้มันไม่ต้องแย่งอาหารกับสัตว์ชนิดอื่น และถ้าตัวหนอนกินสารดังกล่าวได้มากพอ มอธจะสร้างอวัยวะ Coremata (โคเรมาต้า) ได้ยืดยาว ทำให้มันปล่อยฟีโรโมนได้มาก และมีโอกาสผสมพันธุ์มากกว่าตัวที่ไม่ค่อยได้กินสารดังกล่าว

การแพร่กระจาย
  พบแพร่กระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของออสเตรเลีย

บรรณานุกรม
 

  Wikipedia. (2563). Creatonotos gangis. สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Creatonotos_gangis.
  โพสต์ทูเดย์. (2560). Creatonotos gangis. สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/social/general/521420.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์